சிறந்த நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், படம்: காஞ்சிவரம்

சிறந்த நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், படம்: காஞ்சிவரம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | September 7, 2009, 3:59 pm

திரைப்படத்துறையில், கடந்த 2007ம் ஆண்டுக்கான தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 'காஞ்சிவரம்' சிறந்தப்படமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் நடித்த பிரகாஷ் ராஜ் சிறந்த நடிகராக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: