சிரிப்பதற்காக அல்ல

சிரிப்பதற்காக அல்ல    
ஆக்கம்: (author unknown) | August 16, 2009, 5:19 pm

பாலஸ்தீனிய கேலிசித்திரக்காரரான நஜி அல் அலியின்(Naji Al-Ali ) கார்டுன்களில் ஒன்றை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக தற்செயலாக ஒரு இணையதளத்தில் கண்டேன். அதிலிருந்து அவரை பற்றி தேடி படித்து வந்தேன். சமீபத்தில் அவரது கார்டூன் புத்தகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்