சிங்கப்பூரில் ஐந்து நாட்கள் - S. Ramakrishnan

சிங்கப்பூரில் ஐந்து நாட்கள் - S. Ramakrishnan    
ஆக்கம்: (author unknown) | July 23, 2008, 11:30 am

          சிங்கப்பூர் தேசிய நூலகத்தின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் வாசிப்போம் சிங்கப்பூர் நிகழ்ச்சிக்காக 10ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி வரையான ஐந்து நாட்கள் சிங்கப்பூர் சென்றிருந்தேன். பள்ளி கல்லூரிகளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கலந்துரையாடல்களும் சிங்கப்பூர் இலக்கிய அமைப்புகள்  மற்றும் பொது வாசகர்களுடன் நிகழ்த்தபட்ட உரையாடல்களும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் பயணம்