சவால்களுக்கு மத்தியில் வன்னி மாணவர்கள்...

சவால்களுக்கு மத்தியில் வன்னி மாணவர்கள்...    
ஆக்கம்: http://www.bbc.co.uk/tamil/ | October 10, 2009, 1:16 pm

இடைத்தங்கல் முகாம்களில் இருந்து பல்கலைக்கழக மானிய ஆணைக்குழுவின் சிபாரிசையடுத்து, யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பினைத் தொடர்வதற்கென நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்