சலித்து போன கடவுள்

சலித்து போன கடவுள்    
ஆக்கம்: (author unknown) | December 22, 2009, 8:18 am

சமீபத்தில் ஆர்மீனிய எழுத்தாளரான வில்லியம் மிகைலின் எழுதிய இந்த சிறுகதையை வாசித்தேன். இவர் ஒரு முக்கிய கவிஞர். மூன்று கவிதை தொகுப்புகளும் இரண்டு கட்டுரை தொகுதிகளும் ஒரு நாவலும் எழுதியிருக்கிறார். பகடி எழுத்திற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: