சனாதிபதி தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்பு இன்று இலங்கையில் ஆரம்பம்

சனாதிபதி தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்பு இன்று இலங்கையில் ஆரம்பம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | January 12, 2010, 12:19 pm

சனாதிபதி தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்பு இன்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: