கோடை மழை

கோடை மழை    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 27, 2008, 12:56 pm

இரத்தம் உறிஞ்சிபளபளக்கும் உடலோடுகழன்றுவிழுகின்றன உறவட்டைகள்.எழுதுமேசையில்திகிலுறுத்தும் கட்டணக்காகிதங்கள்முதல்தேதியை முரசறைவித்தபடி...மண்டைக்குள்சிலந்திவலை படருமிக்காலம்வாக்குறுதி மீறுகிறேன்வாய்திறக்கவியலாத புத்தகங்களே!மன்னித்துவிடுங்கள்.கோடை தீங்கங்குகளோடு வருகிறதுஅறைச்சுவர்கள் அக்கினித்தகடுகள்நீ உவமித்தபடிஒரு அகதியின் கழிவிரக்கத்தை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை