கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2

கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2    
ஆக்கம்: யாத்ரீகன் | July 23, 2008, 7:02 pm

வெளிச்சம்கூட மூச்சுத்திணறும் அளவுக்கு நெருக்கியடித்துக்கொண்டிருக்கும் கட்டிடங்கள் கொண்ட மெயின் ரோட்டிலிருந்து பிரியும் மற்றுமொரு சிறிய ரோடு அது. ரோடு தான் சிறியதே தவிர அதை பெரும் கூட்டம் அடைத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. திருவிழாக்கூட்டத்திற்கு சிறிதும் குறையாத கூட்டம் எங்கும் பாங்களா (Bangala) கூச்சல்கள்.ரோட்டின் இருபுறமும், ஒவ்வொரு வீடுகளின் முன்னிலும் குறைந்தது 4/5...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்

கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 2    
ஆக்கம்: யாத்ரீகன் | July 23, 2008, 7:00 pm

கொல்கத்தா நாட்கள் - சோனாகாச்சி - 1 வெளிச்சம்கூட மூச்சுத்திணறும் அளவுக்கு நெருக்கியடித்துக்கொண்டிருக்கும் கட்டிடங்கள் கொண்ட மெயின் ரோட்டிலிருந்து பிரியும் மற்றுமொரு சிறிய ரோடு அது. ரோடு தான் சிறியதே தவிர அதை பெரும் கூட்டம் அடைத்துக்கொண்டிருக்கின்றது. திருவிழாக்கூட்டத்திற்கு சிறிதும் குறையாத கூட்டம் எங்கும் பாங்களா (Bangala) கூச்சல்கள். ரோட்டின் இருபுறமும், ஒவ்வொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்