கியூப மக்களின் கருத்தியலுக்கு மிக அருகாமையில் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் இருக்கிறது.

கியூப மக்களின் கருத்தியலுக்கு மிக அருகாமையில் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்க...    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | February 13, 2009, 9:54 pm

இவ்வாரம் கியூபா (கூபா) நாடு தன் க்னூ/லினக்ஸ் வழங்கலான "நோவா" வினை வெளியிட்ட செய்தி ஊடகங்களை பற்றிகொண்டுவிட்டது.நோவா:இது பிரபலமான ஜென்ட்டூ லினக்ஸ் இனை அடிப்படையாகக் கொண்ட வழங்கல். அதனால் மற்றைய (எடுத்துக்காட்டாக உபுண்டு) வழங்கல்கள் போன்று இருமக்கோப்புகளிலிருந்தல்லாது மூல நிரலிலிருந்து மென்பொருட்களை நிறுவிக்கொள்ளும்.சீனா, வெனிசுவேலா, பிறேசில், ஆகிய நாடுகள் தமக்கென...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம்