கார்ட்டோசாட் 2பி மார்ச்சில் ஏவப்படும்: இஸ்ரோ

கார்ட்டோசாட் 2பி மார்ச்சில் ஏவப்படும்: இஸ்ரோ    
ஆக்கம்: (author unknown) | January 5, 2010, 4:48 pm

நிலப்பரவை துல்லிமாக படம் பிடித்து அனுப்பும் அதி நவீன கார்ட்டோசாட் 2பி தொலை நுகர்வு செயற்கைக்கோள் (Remote Sensing Satellite) வரும் மார்ச் மாதம் விண்ணில் ஏவப்படும் என்று இந்திய விண்வெளி ஆய்வுக் கழகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: