கணிப்பொறித்துறை வல்லுநர் கோபி அவர்களுடன் நேர்காணல்

கணிப்பொறித்துறை வல்லுநர் கோபி அவர்களுடன் நேர்காணல்    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | January 11, 2009, 1:36 am

கோபி அவர்கள்கணிப்பொறித்துறையில் உழைப்பவர்களை இருவகைப்படுத்திப் பார்க்கலாம்.தங்கள் குடும்பம், வயிற்றுப்பாட்டுடன் பெங்களூர் அல்லது சென்னை முடிந்தால் அயல்நாடுகளில் தங்கித் தொழில் செய்யும் ஒரு வகையினர்.இவர்களால் நம் மொழிக்கோ, இனத்துக்கோ சிறு பயனும் இல்லை.இன்னொரு வகை தொழில் நிமித்தம் வேறு இடங்களில் வாழ்ந்தாலும் தாம் பிறந்த மண்ணையும் மக்களையும் மறவாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ் நபர்கள்