கட்டற்ற மென்பொருள் கருத்தரங்கு - திருக்கோணமலை

கட்டற்ற மென்பொருள் கருத்தரங்கு - திருக்கோணமலை    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | April 16, 2009, 6:54 am

கடந்த மார்ச் மாதம் 28ம் நாள் திருக்கோணமலை லியோ கழகத்தினதும் (Leo club of Trinco new city) MIC Computers நிறுவனத்தினதும் அனுசரணையில் கோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரியின் சம்பந்தர் மண்டபத்தில் கட்டற்ற மென்பொருள் தொடர்பான அறிமுகக் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது.நிகழ்ச்சியின் உள்ளடக்கங்களை இங்கே பார்க்கவும்.நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இக்கருந்தரங்கில் கலந்துகொண்டதும் இறுதிவரை ஆர்வத்துடன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »