கடந்து செல்லவியலாத பெயர்கள்

கடந்து செல்லவியலாத பெயர்கள்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | December 5, 2007, 5:35 am

வாழ்வின் மீதான அயர்ச்சி பெருகுமொரு நாளில் இந்தப் பதிவினைத் தொடுகிறேன். மூளை செயலற்றுக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர்