ஓம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்.....தமிழ்மண ..மாய

ஓம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்.....தமிழ்மண ..மாய    
ஆக்கம்: கண்மணி | November 18, 2008, 8:06 am

ஓம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்தமிழ்.....மணமாய.....பதிவை மட்டும் கண்டால்பட்டை தெரியாதுபட்டை மட்டும் கண்டால்இணைக்க முடியாதுஎட்டில் ஐந்து இணையாதென்றால்போட்டதெல்லாம் வீணாச்சுஐந்து எட்டாய் தெரியுமென்றால்எல்லா பதிவும் ரிப்பீட்டாச்சுஊனக் கண்ணில் பார்த்தால்பதிவே தெரியாதுசெர்வர் பண்ண...தொடர்ந்து படிக்கவும் »