ஓ கனடா…!

ஓ கனடா…!    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 6, 2007, 3:08 am

உயர்தர வகுப்பில் புவியியல் படித்தவேளையில், கனடாவை நிறம் தீற்றிப் பிரித்தபோது, அது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் வாழ்க்கை