ஒரு பயணம்… பயங்கள்… மேலும் சில பரவசங்கள்…

ஒரு பயணம்… பயங்கள்… மேலும் சில பரவசங்கள்…    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | May 2, 2008, 5:06 am

விமானம் உயரம் விழுங்கித் தரைதாழ்கிறது. பிரமாண்டப் பஞ்சுப்பொதிகள் ஐதானதில் குறுஞ்செடிகளாய் தெரியவாரம்பித்த தென்னைகளின் அழகிலும் வேறு ஏதோவோர் உணர்விலும் (அதை நீங்கள் பிறந்த பொன்னாடு இன்னபிறவற்றின் கலவை என உணரலாம்) மனம் இளகி பரவசம் பொங்க அதுவரை முகம்பார்க்காதிருந்த சகபயணியின் பக்கம் திரும்பி ‘அழகு’என்கிறேன். ‘பச்சை நிலம்’என அவரும் வழிமொழிகிறார். கொழும்பு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்