ஒரு பயணம்… சில குறிப்புகள்…

ஒரு பயணம்… சில குறிப்புகள்…    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 18, 2009, 6:38 am

விமானம் கொழும்பில் தரையிறங்கப்போகிறது என்றதும், வழக்கமாக ஒரு குதூகலம் பற்றிக்கொள்ளும். அதுநேரம்வரை ஒழுங்காக இயங்கிக்கொண்டிருந்த காலம் ஒரே முள்ளில் உறைந்ததுபோலாகிவிடும். வாய்கொள்ளாமல் அள்ளித் தின்னச் சொல்லி ஆவலாதி கூட்டும் பஞ்சுப்பொதி மேகங்களினூடே தளம்பித் தெரியும் கடலும் தென்னை மரங்களும் அழகின் பரவசத்தில் மூழ்கடிப்பன. இம்முறையும் அதே நிலம், அதே நிறங்கள்…...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் மனிதம்

ஒரு பயணம்… சில குறிப்புகள்…    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | May 5, 2007, 1:45 pm

துப்பாக்கி முனைகளின் சூடு ஆறும்வரை (அது இப்போதைக்கு ஆறாது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அனுபவம்