ஒரு கவிதைத் தொகுப்பின் நதிமூலம்

ஒரு கவிதைத் தொகுப்பின் நதிமூலம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | June 24, 2009, 3:22 am

இருண்ட காலத்தில் பிறந்த ‘சூரியன் தனித்தலையும் பகல்’தற்காலிக வாழிடமாக சென்னையை நான் தேர்ந்தது எவ்வளவு தற்செயலானதோ அவ்வளவு தற்செயலானதே எனது கவிதைத் தொகுப்பு வெளிவந்ததும் என்று சொல்லலாம். இங்கு வரும்போது தொகுப்பொன்றைக் கொண்டுவருவது குறித்த எண்ணமே எனக்கு இருக்கவில்லை. கையில் சில கவிதைகள் இருந்தன. ஆனால், அவை கவிதைகள்தானா என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் இருந்தது. எனக்கான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: