எழுத்துருவை ஒருங்குறிக்கு மாற்றுவது எப்படி - 3

எழுத்துருவை ஒருங்குறிக்கு மாற்றுவது எப்படி - 3    
ஆக்கம்: கோபி(Gopi) | August 25, 2008, 5:40 am

பகுதி 1பகுதி 2பகுதி 3சென்ற இடுகையில் எழுத்துரு குறித்த நுட்பங்களையும் எழுத்துரு உருவாக்கப் பயன்படும் மென்பொருள் கருவிகளைப் பற்றியும் பார்த்தோம். அவற்றுள் நாம் பயன்படுத்த தேர்ந்தெடுத்துள்ள ஃபாண்ட் ஃபோர்ஜ் நிறுவுதல் குறித்து இந்த இடுகையில் பார்ப்போம்.ஃபாண்ட் ஃபோர்ஜ் ஒரு லினக்ஸ் அடிப்படையிலான மென்பொருள். இதனை லினக்ஸ் கணினிகளில் நிறுவ, கீழ்க்கண்ட சுட்டியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம் தமிழ்