எழுத்துருவை ஒருங்குறிக்கு மாற்றுவது எப்படி - 2

எழுத்துருவை ஒருங்குறிக்கு மாற்றுவது எப்படி - 2    
ஆக்கம்: கோபி(Gopi) | August 22, 2008, 6:15 am

பகுதி 1பகுதி 2சென்ற இடுகையில் பல்வேறு தமிழ் தகுதரங்கள் குறித்துப் பார்த்தோம் இனி எழுத்துருக்கள் குறித்துப் பார்ப்போம்.எழுத்துருக்கள்எழுத்துருக்கள் என்பன ஒரு எழுத்து எந்த வடிவத்தில் காட்சியளிக்க வேண்டும், ஒரு எழுத்துடன் இன்னொரு எழுத்தை சேர்த்தால் எவ்வாறு மாற்றமடையவேண்டும் (உ.ம்: உயிர்+மெய்=உயிர்மெய்) என்பன போன்ற சில விவரங்களை அடக்கிய ஒரு கோப்பு ஆகும். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி நுட்பம் தமிழ்