எழுது இதற்கொரு பிரதி

எழுது இதற்கொரு பிரதி    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | May 11, 2007, 3:50 am

கறுப்பு மையால் அழித்தஉன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை