எழுதாத காரணம்

எழுதாத காரணம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | October 8, 2008, 7:12 am

“எழுதாத காரணம் என்ன?”என்றாய். வாசிக்கவெனப் புரட்டிய பக்கத்தினின்றுசிறகு தழைத்தெழும் விழிப்பறவைமுடிவற்ற வானில்திசைதப்பியலைகிறது.வரிகள் வழிந்தோடிவிடும் வெற்றிடங்களில்ஞாபகக் கத்திகள் சுழல்கின்றன. உபரியாய்ஊளையிடுதலே ஒரே பொழுதுபோக்கான கீழ்வீட்டு நாய்கள்…சாணை தீட்டுபவனின் கூர்மைக் குரல்…வெறுமையைத் தெளிக்கும் வெயிலை விரட்டுவதாக சதா தற்பெருமையடிக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை