என்னோடு எப்போதும்…. மென்பொருட்களுக்கான தொடர் விளையாட்டு

என்னோடு எப்போதும்…. மென்பொருட்களுக்கான தொடர் விளையாட்டு    
ஆக்கம்: தமிழ்பித்தன் | December 5, 2008, 1:49 pm

எப்போதோ மாயா அழைத்திருந்தார். உடனே வரமுடியாதபடி மன உடல் சுமைகளும் இன்றும் பிற தார்ப்பரிய பொறுப்புக்களும் தடுத்தன, நேரம் கிடைத்த இந்த நேரத்தில் விரிவாக எழுதுகிறேன்.((ஒவ்வொரு படத்திலும் அவற்றுக்கான இணைய இணைப்புள்ளது))Maya:- இது முப்பரிமான கணணிச் சூழலில் அதிகமாக பயன்படும் ஒரு முப்பரிமான மென்பொருள். இதன் மூலம் முப்பரிமான தோற்றங்களும், அசைபடங்களும், இன்னும் பிற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி