என் விமர்சனம்

என் விமர்சனம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 8, 2008, 6:16 am

உனது புத்தகத்தைத் தந்துபோகிறாய்சொல்விழிகளால் அதுஅண்ணாந்து பார்க்கிறது விமர்சனங்களுக்கும் இதயங்களுக்கும்இடையிலோர் பெருங்கடல்இருள் திரைகளில் தீட்டப்படும்பைசாச ஓவியங்கள்மதுச்சாலைகளில்கண்ணாடிக்குவளைகளை உயர்த்தி உரசிய ஒலிசில நாட்களில் மீள்ரீங்கரிக்கிறதுசஞ்சிகையொன்றில். அறிவாய் நண்ப!கடன்பட்டவர்களும்சில வார்த்தைகளுக்குக் கடமைப்பட்டவர்களே! விருந்தாட போன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை