எனது உடற்பயிற்சிக்கூடங்கள் - சொந்தக் கதை

எனது உடற்பயிற்சிக்கூடங்கள் - சொந்தக் கதை    
ஆக்கம்: அபுல் கலாம் ஆசாத் | July 29, 2008, 3:53 am

சென்னை - திருவல்லிக்கேணி வளர்ப்பிற்குச் சிறிதும் மாற்றமில்லாமல் எல்லா மாணவர்களையும் போலவே எனக்கும் உடற்பயிற்சியில் ஆர்வம் இருந்தது. தாமைரை இலை அளவிற்கு விரிந்த சட்டைப்பட்டைக்குள் (காலர்) பஞ்சு வைத்துத் தைத்த சட்டைகள் போட்டு சாண்டோவாகிவிடத் துடித்த சில நாள்களும் கணக்கில் உண்டு. எல்லாம் துவங்கியது சென்னை - ஐஸ்ஹவுஸ் மாஸ்டர் உடற்பயிற்சிக்கூடத்தில்தான்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம்