எனக்குப் புதிர்களைப் பிடிக்கும்; நகுலனையும்.....

எனக்குப் புதிர்களைப் பிடிக்கும்; நகுலனையும்.....    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | March 27, 2009, 3:48 am

சில புத்தகங்களை வாசித்துக்கொண்டிருக்கும்போதே ஒரு மனஇருட்டும் புழுக்கமும் வந்து கவிந்துகொள்வதை அவதானித்திருக்கிறேன். ஆனால், புகைப்படங்கள் (அண்மைய ஈழப்படுகொலைகள் தவிர்த்து) அழுகைக்குள் விழுத்தும் துயரத்தைத் தந்ததாக நினைவில்லை. நகுலனின் புகைப்படங்கள் அடங்கிய ‘கண்ணாடியாகும் கண்கள்’ மட்டுமே அதற்கு விதிவிலக்கு. அந்தப் புகைப்படங்களை காஞ்சனை சீனிவாசன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்