ஈழத்தில் நேரில் கண்டது - 21 ஆண்டுகள் முன்பு

ஈழத்தில் நேரில் கண்டது - 21 ஆண்டுகள் முன்பு    
ஆக்கம்: நாகார்ஜுனன் | June 5, 2008, 11:01 pm

குளிர் மதியம்.ஈழத்தின் காடு மற்றும் கடலின் ஊடே இந்திய விமானம் திருகோணமலைத் துறைமுகத்தை நெருங்கியபோது நிருபர்கள் அனைவரும் குலுக்கலையும் மீறி வட்டக்கண்ணாடி ஜன்னலருகில் முகங்களைப் புதைக்கிறோம்.கடல்சூழ் மலையும் மலைசூழ் கடலும் தூரத்திலிருந்து கோணேஸவரர் ஆலயமும் குரங்குப்பாலமும் ஜன்னலில் பார்க்கப்பார்கக் மறைய, நேர்கீழே இந்தியக் கடற்படைக் கப்பல்கள்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அனுபவம்