இல‌ங்கை‌யி‌ல் போ‌ர் ‌நிறு‌த்த‌த்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம் : மன்மோகன்

இல‌ங்கை‌யி‌ல் போ‌ர் ‌நிறு‌த்த‌த்திற்கு வலியுறுத்துகிறோம் : மன்மோகன்    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 25, 2009, 9:58 am

இலங்கையில் தற்காலிக போர் நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும் என இந்தியா வலியுறுத்தி வருவதாக பிரதமர் மன்மோகன்சிங், முதலமை‌ச்ச‌ர் கருணா‌நி‌தி‌க்கு எழு‌தியு‌ள்ள...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்