இலங்கைப் பதிவர் சந்திப்பு - ஓர் எதிர்ப்பாட்டு

இலங்கைப் பதிவர் சந்திப்பு - ஓர் எதிர்ப்பாட்டு    
ஆக்கம்: வசந்தன்(Vasanthan) | August 23, 2009, 1:33 pm

பதிவர்களின் கலந்துரையாடலிற் சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்து ஏற்படுத்திய எரிச்சலின் பலனாக இவ்விடுகை எழுதப்படுகிறது.இன்று (23-08-2009) கொழும்பிலே இலங்கை வலைப்பதிவர்களின் சந்திப்பொன்று நடைபெற்றது. இது தொடர்பான விவரணங்கள், விவரங்களை தொடர்புடையவர்களே எழுதியிருப்பார்கள். ஆகவே இது தொடர்பான ஆலாபனைகள் இங்குத் தேவையில்லை.சந்திப்பானது இணைய வழியிலே நேரடி அஞ்சல் செய்யப்பட்டது. அதனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ்