இரண்டு ஆசான்கள்

இரண்டு ஆசான்கள்    
ஆக்கம்: (author unknown) | November 10, 2009, 9:13 am

சிறுகதை எழுத விரும்புகின்றவர்களுக்கு இரண்டு ஆசான்கள் அவசியமானவர்கள். ஒருவர் ஆன்டன் செகாவ், மற்றவர் மாபசான். இந்த இருவரும் சிறுகதை என்ற வடிவத்தை அதன் பல்வேறு உயர்நிலைகளுக்கு கொண்டு சென்றவர்கள். உலகின் தலை சிறந்த கதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: