இன்றொருநாள் எனினும்…

இன்றொருநாள் எனினும்…    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | January 30, 2007, 2:44 pm

கண்ணாடிக் குவளையிலிருக்கும் உவகைசெந்நிறத்தில் சொட்டுச் சொட்டாக எனக்குள் பெருகி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை