இந்தியர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் - நாம் எதையும் கண்டுபிடிக்க வில்லை என்று யார் கூறியது

இந்தியர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் - நாம் எதையும் கண்டுபிடிக்க வில்லை என்ற...    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | September 28, 2008, 9:44 am

ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் என்ற பதிவில், அறிவியலில் நாம் ஏன் வளரவில்லை? அறிவியலில் நாம் வளராததற்கு காரணம் என்ன? என்ற இடுகையில் பல காரணங்கள் அலசப்படுகின்றன என் கருத்து. கடந்த நூற்றாண்டில் நாம் கண்டுபிடித்த கருவிகளின் (New Instruments) எண்ணிக்கை வேண்டுமானால் குறைவாக இருக்கலாம். ஆனால் Invention / Fabrication / Modification of Process என்று புதிய நடைமுறைகளை கண்டுபிடித்ததில் நாம் யாருக்கும் எந்த விதத்திலும் குறைவில்லை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை