இந்திய இராணுவத் திறன்: யு.எஸ். புகழாரம்

இந்திய இராணுவத் திறன்: யு.எஸ். புகழாரம்    
ஆக்கம்: (author unknown) | February 2, 2010, 5:36 pm

இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் மட்டுமல்லாது அதற்கும் மேற்பட்ட கடல் பகுதிகளில் பாதுகாப்பு அளிக்கும் திறன் இந்திய இராணுவத்திற்கு உள்ளது என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: