இதுவும் ஒரு காதல் கதை

இதுவும் ஒரு காதல் கதை    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | February 3, 2007, 1:37 pm

அவன்: நீ ஒரு ராட்சசி!அவள்: உனது தேவதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் கதை கவிதை