இது கவிதையல்ல; கோபம்!

இது கவிதையல்ல; கோபம்!    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | May 18, 2009, 6:14 am

எல்லாம் இனிதே நடக்கிறது.இன்னும் சில மணிகளில்முற்றிலும் மயானமாகிவிடும்புகை மண்டலத்தினுள்ளிருந்துசிங்கக் கொடி உயரும்நிலத்தில் வீழ்ந்துஇறந்துகொண்டிருப்பவர்கள்ஏலவே இறந்துபோனவர்களைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்ஒளி அவியும் விழிகளால்.பாதுகாப்பு வலயங்கள்கொலைக்களங்களாவதைப் பற்றிசர்வதேசம் யாதொன்றும் செய்வதற்கில்லை.அறிக்கை விடுவதில்உள்ளுர்க்காரர்களுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்