இணையப்பக்கங்களை அச்செடுக்க உதவும் தளம்

இணையப்பக்கங்களை அச்செடுக்க உதவும் தளம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நெஞ்சம் | September 22, 2008, 6:27 am

எப்பொழுதாவது ஏதாவது ஒரு இணையப் பக்கத்தை அச்செடுக்க முயன்றிருப்பீர்கள். ஆனால் அதில் அச்சுக்குத் தேவையில்லாத வெறும் வெற்று இடைவெளிகளும், விளம்பரங்களும், கட்டம் கட்டமாகக் காரணமே இல்லாத தகவல்களும் சேர்ந்தே அச்சாகி வெளியே வரும். இதனால் அச்சு மை, தாள், நேரம், பணம் என நிறையக் காரணிகள் செலவாகும்.இதைத் தவிர்ப்பதற்காகவே ஒரு இணையத்தளம் உள்ளது.தளத்தின் யு.ஆர்.எல் பெட்டியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி