இணையத்தில் இந்திய மொழிகள்

இணையத்தில் இந்திய மொழிகள்    
ஆக்கம்: நற்கீரன் | February 6, 2009, 3:43 pm

உலகில் ஆறில் ஒரு மனிதர் இந்தியாவில் வாழ்கின்றார். இந்தியா ஒரு பல்லின பல்மொழி நாடு. 22 மொழிகள் அங்கிகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாகவும், இந்தி தேசிய மொழியாகவும் உள்ளது. ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக செயற்படுகிறது. மரபு வழி ஊடகங்களில் இந்திய மொழிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பத்திரிகைகள், இதழ்கள், தொலைக்காட்சி, திரைப்படம் ஆகியவை பெரும்பான்மையாக இந்திய மொழிகளிலேயே உள்ளன. இது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »