இணைய எழுத்து

இணைய எழுத்து    
ஆக்கம்: (author unknown) | September 2, 2009, 6:43 am

மதுரையில் ஆகஸ்ட் 30ல் அன்று நடைபெற்ற உயிரோசை இணையஇதழின் ஒராண்டு விழாவில் பேசுவதற்காக நான் எழுதிய குறிப்புகள் இவை. இதில் ஒரு பகுதியை அந்த விழாவில் உரையாற்றினேன். *** நான் இணைய எழுத்தை தொடர்ந்து வாசித்து வருபவன். தினம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: