ஆயிரத்தில் ஒருவன்: கையாலாகாத கைதி

ஆயிரத்தில் ஒருவன்: கையாலாகாத கைதி    
ஆக்கம்: (author unknown) | January 26, 2010, 4:52 pm

பலவிதங்களில் செல்வராகவனின் ஆயிரத்தில் ஒருவனை ஒரு முன்னோடி படம் எனலாம். இது தமிழின் முதல் அசலான மிகுகற்பனை, மாய-எதார்த்த படம் என்பதால்; காதல், திகில், சாகசம் போன்ற குறிப்பான வகைமைக்குள் சிக்காமல் ஒரு விரிவான காவிய பரப்பில் அமைவதால், அடிவாங்கி, தோல்வியுற்று, ஆற்றாமை உணர்வுகளால் அடிக்கடி அழும் எதார்த்த நாயகனை காட்டியிருப்பதால் ... இவை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக இது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்