ஆனந்த விகடன் நேர்காணல்:தன்னிலை விளக்கம்

ஆனந்த விகடன் நேர்காணல்:தன்னிலை விளக்கம்    
ஆக்கம்: தமிழ்நதி | April 3, 2008, 1:27 pm

“கருத்து வெளிப்பாட்டுக்கான சுதந்திரம் என்பது நாம் ஆதரிக்கும் கருத்துக்களுக்கான சுதந்திரம் மட்டுமல்ல. நம்மை அதிர்ச்சி அடையச் செய்யும் கருத்துக்களுக்கான சுதந்திரமும்கூட” –நோம் சோம்ஸ்கிஏப்ரல் 9,2008 எனத் திகதியிடப்பட்ட இவ்வார ஆனந்த விகடனில் எனது நேர்காணல் வெளிவந்திருந்தது. அதை வாசித்த எனது நண்பர்கள் அதிர்ச்சியடைந்திருக்கக்கூடும். அந்த அதிர்ச்சிக்கு நானும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்