ஆண் தெய்வங்களே தயவுசெய்து செய்யுங்கள்.. !

ஆண் தெய்வங்களே தயவுசெய்து செய்யுங்கள்.. !    
ஆக்கம்: (author unknown) | July 23, 2010, 5:54 am

Shared by Senthil தவறாமல் படியுங்கள் முடிந்தால் உற்றார் உறவினரிடம் பகிருங்கள் நம் சமுதாயம் மற்றும் குடும்ப அமைப்பு ஒரு ஆணை சார்ந்ததாகவே உள்ளது. ஆண் என்பவர் தான் குடும்ப தலைவர், அவர் குடும்பத்தை காப்பாற்றினாலும் இல்லையென்றாலும் அவர் தான் தலைவர். ஆண் இல்லாத குடும்பத்தில், பெண் தலைவராக இருப்பார்கள். சமீபத்தில் (அந்த சமீபம் இல்ல), நண்பர் ஜார்ஜ் இறப்பிற்கு பின், அவருடைய மனைவி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: