ஆசிரியன் செத்து விட்டான்

ஆசிரியன் செத்து விட்டான்    
ஆக்கம்: கதிர் சயந்தன் | October 14, 2008, 5:05 am

பின்னவீனத்துவம் என்றால் தாவு தீர்ந்து டவுசர் கிழிகிறதா உங்களுக்கு? மையம் விளிம்பு குறித்த அறிதல்களைப் பெறுவது சிரமமாயிருக்கின்றதா? கோட்பாடுகள் தத்துவங்கள் சூத்திரங்கள் என குழப்பமாக இருக்கின்றதா ? பின்னவீனத்துவ கோட்பாடு குறித்து தமிழில் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியாதிருக்கிறதா? அல்லது மொழி ஒரு தடையாக இருக்கின்றதா? ஆமாய்யா ஆமா அப்படியானால் நீங்களே எம் இலக்கு....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை