அவதார் - இது சினிமா மட்டுமல்ல!

அவதார் - இது சினிமா மட்டுமல்ல!    
ஆக்கம்: Thekkikattan|தெகா | December 28, 2009, 4:18 pm

ஒரு நான்கு நாட்கள் வட துருவம் :) வரைக்கும் போயிட்டு வருவோமின்னு மினசோட்ட போயிருந்தேன். போறன்னிக்கு முதல் நாளிலிருந்தே தொலைக்காட்சி செய்திகள் அங்கு பனிப் புயல் ஒன்று தாக்கப் போவதாகவும், பயணம் செய்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டுமெனவும் நடுங்கிக் கொண்டே அறிவிச்சுக்கிட்டு இருந்தது.எப்படியோ ஒரு வழியா போய்ச் சேர்ந்து வாடகைக்கும் ஒரு காரை அமர்த்திக்கிட்டு விடுமுறையை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்