அக்டோபர் ‘09 டாப் டென் தமிழ் InfoTech வலைப்பூக்கள்

அக்டோபர் ‘09 டாப் டென் தமிழ் InfoTech வலைப்பூக்கள்    
ஆக்கம்: shirdi.saidasan@gmail.com | October 2, 2009, 5:12 am

தமிழின் முப்பிரிவுகளான இயல், இசை, நாடகத்தையும் தாண்டி, அறிவியலின் ஒரு அங்கமான தகவல் தொழில்நுட்பத்தை தமிழில் எழுதி, செந்தமிழ் வளர்க்கும் இந்த வலைப்பூக்களை, வரும் உலகத்தமிழ் மாநாட்டில் அங்கீகரித்து விருது கொடுக்கவேண்டும்.அவ்வாறு செய்வது மற்றவர்களையும் தமிழில் தொழில்நுட்பம் எழுத ஊக்கப்படுத்துவதாக அமையும்.இறுதியில் பயனடைவது தமிழே!இந்த பட்டியல் உலக அளவிலான...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி