"ஆஸ்கார்"க்கு போகும் விஜயகாந்தின் அடுத்த படம்.....