மாற்று! » பதிவர்கள்

w3Tamil

w3தமிழ் Widget பயன்பாடு    
March 15, 2009, 8:52 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தற்போது நீங்கள் w3தமிழ் Widget களினை பயன்படுத்தி மிக இலகுவாக தமிழ்99 விசைப்பலகையினை உங்களது வலைப்பதிவிலோ அல்லது இணையத்திலோ இணைத்துக்கொள்ளலாம்.  இதற்கு நீங்கள் செய்யவேண்டியதெல்லாம் கீழ்வரும் HTML கட்டளைகளை உங்கள் வலைப்பதிவிலோ அல்லது இணையத்திலோ இணைப்பதுதான்.பரீட்சார்த்தமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த சேவையினைப்பற்றிய உங்கள் கருத்துகளை மறக்காமல் அனுப்பிவைக்கவும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி தமிழ் இணையம்

w3தமிழ் எழுதியை எவ்வாறு Blogger இல் இணைப்பது?    
January 18, 2008, 10:16 pm | தலைப்புப் பக்கம்

முறை 1:கீழ்க்காட்டிய HTML கட்டளைகளை Blogger Template இனுள் பொருத்தமான பகுதியில் உட்செலுத்துவதன் மூலம் w3தமிழ் எழுதியை உங்களது Blogger இல் இணைக்கலாம்.வலைப்பதிவுப் பக்கங்களின் கீழ்ப்பகுதியில் w3தமிழ் எழுதியை இணைப்பதற்கு மேற்காட்டிய HTML கட்டளைகளை < / body > இற்கு முன்னைய வரியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர் இணையம்