மாற்று! » பதிவர்கள்

suji

இனி தட்டுத் தடுமாறாமல் தட்டச்சு செய்யலாம்    
October 14, 2009, 11:40 am | தலைப்புப் பக்கம்

இனி உபுண்டுவிலும் தட்டுதடுமாறாமல் தட்டச்சு செய்யலாம். அதற்கான தீர்வுதான் IOK(Indic Onscreen Keyboard). ஏனென்றால் இயல்பிருப்பாக பெடோராவில் மட்டுமே IOK இருக்கிறது. மேலும் IOKவானது rpm பொதியாக மட்டுமே கிடைக்க பெற்று வந்தது. நான் அதன் மூல நிரலை எடுத்து உபுண்டுவில் நிறுவக்கூடிய debபொதியாக மாற்றியுள்ளேன். IOK பற்றிய சிறு வரையறை மற்றும் அதை உங்கள் கணிணியில் நிறுவுவது பற்றியும் கீழே காணலாம். IOK(Indic Onscreen...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி