மாற்று! » பதிவர்கள்

reginidavid

Buried for years in our backyards: Stories of Rape, Hunger, and Death...    
May 25, 2009, 7:37 pm | தலைப்புப் பக்கம்

- The smell of the army boots, the gun, never our friend I became an Internally Displaced Person (IDP) when I was just 13 years old. Our house was bombed out. We did not know where to go. We ran and ran. The stench of corpses was everywhere. They were not just dead bodies. They were my uncles, sisters, friends and neighbours. My mother asks me to close my eyes. I keep seeing the gun that pointed at my face. I see my sister frozen with fear of being raped. I see us running into the church....தொடர்ந்து படிக்கவும் »

யுத்தத்தின் குரல்    
May 24, 2009, 1:20 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பயங்கரமான இருள் நிறைந்த இரவுகள் எம் வாழ்வானது. நீல வானம் கறுப்பானது. எம் பச்சை வயலும் தரையும் சிவப்பானது. எம் கண்ணீர்பட்டு தண்ணீர் கூட இரத்தமானது. ஐயோ ஐயோ இது கனவல்ல. <br> போகும் வழியெல்லாம்  இரத்த வாடையுடன் பிரேதங்கள் இல்லை இல்லை இவர்கள் பிரேதங்களே இல்லை என் அம்மா, என் அப்பா, என் பிள்ளை, என் அக்கா, என் அண்ணா, என் நண்பர்கள். மனிதர்களை மனிதர்களே அழித்துவிட்டார்கள் . ....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அரசியல் மனிதம்